Kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aydınlatma metni

FUZUL TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

Fuzul Tasarruf Finansman, A.Ş. (“Fuzul Tasarruf”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz.

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Fuzul Tasarruf, kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Kişisel Veriler, Fuzul Tasarruf tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri sorumlusu Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.’dir. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Adres: Nisbetiye Mahallesi Büyükdere Caddesi No:100 Beşiktaş/İstanbul
Telefon: 444 6313
Mail adresi:kvkkkomisyonu@fuzulev.com.tr
KEP adresi: fuzultasarruf@hs01.kep.tr

3. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ, HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Fuzul Tasarruf’a, e-Şube, web sitesi gibi dijital kanallardan ulaştığınızda, Ad, soyadı, cinsiyet, telefon numarası, il-ilçe, e-posta, meslek, IP adresi, reklam mecrası, Müşteri İletişim Merkezi görüşme kayıtları, e-Şube müşteri yazışmaları kişisel verilerinizi;

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep/Şikâyetlerin Takibi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, amaçlarıyla işliyoruz. Herhangi bir hizmet alımı gerçekleştirmeseniz de Fuzul Tasarruf’un, elektronik ticari ileti göndermesine onay vererek, kampanya ve fırsatlarımızla ilgili olarak SMS ya da e-posta almaya devam edebilirsiniz.

Fuzul Tasarruf şubelerini fiziksel olarak ziyaret ettiyseniz, portföy yönetmeni aracılığıyla Ad, soyadı, cinsiyet, telefon numarası, il-ilçe, e-posta, meslek kişisel verilerinizi ve eğer Müşteri İletişim Merkeziyle görüşme yaptıysanız görüşme kayıtlarınızı topluyor ve yukarıda sayılan amaçlarla işliyoruz.
Şubelerimizde bulunan güvenlik kameralarıyla elde edilen güvenlik kamera kayıtları;

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, amaçlarıyla işlenmektedir.

Şubelerimize ziyaretiniz sırasında wi-fi bağlantısı sağladıysanız bağlanan cihazınızın IMEI numarası ve internet log kayıtlarına ilişkin verileriniz;

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, amacıyla işlenmektedir.

Fuzul Tasarruf’un sunduğu ürün ya da hizmetlerden faydalanmaya karar vermeniz halinde, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Operasyon ve Satış Departmanları’na iletilmekte ve bu süreçte ayrıca tarafınıza ait kimlik fotokopisi, banka hesap bilgileri, fotoğraf bilgileri talep edilmektedir. Sözleşme imzalayacak olmanız nedeniyle İmza veriniz işlenmekte ve Fuzul Tasarruf bünyesinde sizi tanımlayan müşteri bilgileri oluşturulmaktadır. Bu süreçte eşinizin rızasına ihtiyaç duyulan haller olması halinde, eşin adı, soyadı, imzası gibi kişisel verileri işlenebilmektedir. Bu veriler;

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir

Talep etmiş olduğunuz ürün ya da hizmetlerin size en iyi şekilde sunulabilmesi için yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizden gerekli olan kimlik, iletişim ve finans bilgileri Tahsisat departmanımıza aktarılmaktadır. Bu departman tarafından ayrıca Findex raporu, maaş bordrosu, tapu bilgileri, ipotek belgesi, vergi levhası, kefil eşinin yazılı onay beyanı gibi kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olabilmektedir.

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Teslimat Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Muhasebe ve Finans departmanlarımız tarafından ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, banka hesap bilgileri, ödeme tutarları, faturalar, imza kişisel verileriniz;

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

Fuzul Tasarruf ile ilgili süreçlerinizi internet üzerinden yürütebildiğiniz “Online İşlemler” hizmetinden faydalanmanız halinde, e-posta ve şifre kişisel verileriniz kimliğiniz tespit edilebilmesi için, işlem güvenliğinizin sağlanması amacıyla işlenmektedir. “Online İşlemler” hizmeti kapsamında borç görüntüleme, ödeme yapma, durum görüntüleme gibi imkanlar söz konusu olduğundan bunlara ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir. Fuzul Tasarruf, “Online İşlemler” üzerinden gerçekleştirilen ödemeler için dış kaynak hizmetlerden faydalanmaktadır ve müşterilerinin kredi kartı bilgilerini işlememektedir.

Herhangi bir hukuki uyuşmazlık oluşması halinde, uyuşmazlıkla ilgili olarak kişisel verileriniz Hukuk Müşavirliğimize aktarılmaktadır. Hukuk müşavirliğimizde bu veriler ve uyuşmazlığa ilişkin mahkeme bilgisi, dosya bilgisi, icra bilgisi vb. hukuki işlem verileriniz;

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir

Fuzul Tasarruf’a hangi yolla ulaşmış olursanız olun, hizmet alın ya da almayın, dijital ortamda işlenen kişisel verileriniz Bilgi İşlem departmanımız tarafından;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Sağlanması,
 • Veri İşleme Faaliyetlerinin Güvenliğinin Temini,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yukarıda da açıklandığı üzere Fuzul Tasarruf bünyesindeki departmanlar, Fuzul Tasarruf’un da içinde bulunduğu grup şirketlerin ve bu şirketlerin ortağı olacağı diğer şirketler ile paylaşılabilecektir. Açık rızanızın olması kaydıyla kişisel verileriniz kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılması ve kampanyalarının duyurulması amacıyla Fuzul Tasarruf ’un içinde olduğu grup şirketlere ve bu şirketlerin hissedar olduğu diğer şirketlere aktarılabilir ve aktarım yapılan bu şirketler burada belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere tarafınızla iletişim kurabileceklerdir.

Kişisel Verilerin Fuzul Tasarruf ile aranızda kurulmuş sözleşmenin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ya da Fuzul Tasarruf ‘un faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu kurumlar, çağrı merkezleri, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere, anlaşmalı reklam ajanslarına, iş ortaklarımız, denetim şirketleri, Avukatlar veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Kişisel verileriniz Fuzul Tasarruf bünyesindeki departmanlar ya da yukarıda sayılan üçüncü kişilere aktarılırken, gereken tüm teknik ve idari tedbirler Fuzul Tasarruf tarafından alınmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

5.1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi

Fuzul Tasarruf kişisel verilerinizi; fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik, çevrimiçi ya da çevrimdışı ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

Şirketimiz tesislerini fiziksel olarak ziyaret etmeniz halinde, işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğümüz ve meşru menfaatimiz gereği, işyeri binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görüntüleriniz otomatik olarak işlenmektedir. Ziyaretiniz esnasında wifi bağlantısı sağlamanız halinde, bağlanan cihazınızın IMEI numarası ve internet log kayıtlarına ilişkin verileriniz elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

5.2. Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz aşağıdaki sebeplerden birine veya birkaçına dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve aktarılmaktadır:

 • Açık rızanız bulunması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fuzul Tasarruf ile sözleşmenizin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Fuzul Tasarruf’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Fuzul Tasarruf’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Fuzul Tasarruf’a başvurarak iletmeniz durumunda talepleriniz Fuzul Tasarruf tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi ve kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi durumunda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için internet sitemizde bulunan başvuru formunu doldurarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve tevsik edici belgelerle ile bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile “Nisbetiye Mahallesi Büyükdere Caddesi No:100 Beşiktaş/İstanbul” adresine gönderebilir veya fuzultasarruf@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bilgilerinizi Gönderin
Biz Sizi Arayalım

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.